โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน วันที่ 26-27 เมษายน 53 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาดูงานชุมชนตัวอย่าง ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
   
สังสรรกับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ คำแสด รีเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี
   
บรรยากาศในบริเวณที่พัก " คำแสด รีสอร์ท " พร้อมกับศึกษาดูงานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเจ้าของรางวัล ไทยแลนด์ ทัวริซึ่ม อวอร์ด
   
ไร่คุณมน อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี ศึกษาดูงาน การเกษตรแปรรูป
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter