โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2553
โดยการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในเขตลาดพร้าว ดำเนินการโดย การเคหะแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
วัดหน้าพระเมรุ อยุธยา
   
วัดมงคลบพิตร อยุธยา

มารถ กลับเรือ

ทีมงานกับไกด์สาว
   
ลงเรือริเวอร์ไซด์ที่วัดโพธิ์แดง (เหนือ) เขต อ.บางไทร อยุธยา

เรือริเวอร์ไซด์มาถึงท่าน้ำวัดโพธิ์แดง-เหนือ

ลงเรือ

เจ้าหน้าที่ของการเคหะฯ บรรยายการทำน้ำปุ๋ยชีวภาพ

เครื่องปรุงทำน้ำปุ๋ย

พืธีกรในรายการ

ธนา ชีรวินิจ ส.ส.เขตลาดพร้าว เล่าเรื่องการทำงานในสภาฯ ให้ชาวลาดพร้าวได้รับรู้

แนะนำตัวทีมงาน ส.ก.เขตลาดพร้าว

นำทีมโดย ส.ก. กษิดิ์เดช ชุติมันต์ (โอม)

บรรยากาศในเรือริเวอร์ไซด์ขนาดใหญ่

เส้นทางที่เรือผ่าน

วัดริมน้ำ
   
แวะเกาะเกร็ดเขตจังหวัดนนทบุรี

เจดีย์เอีัยง สัญญลักษณ์ของเกาะเกร็ด

ลงเรือขึ้นฝั่ง ไหว้พระ ซื้อของฝาก

วัดมอญ

เจดีย์วัดมอญ เกาะเกร็ด นนทบุรี

กาแฟในโอ่งดิน

ดอกไม้หลายชนิดชุบแป้งทอด

ส.ก.กษิดิ์เดช ชุติมันต์ กล่าวปิดงาน

ขึ้นบนเวทีพร้อมคณะทำงาน

เสริมสร้างความสามัคคี

รำวงสามัคคี

รับของแจก หัวเชื้อน้ำปุ๋ยชีวภาพ

พิธีกรสาว กล่้าวร่ำลา
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter