Home        
 


   งานในสภา กทม.และในเขตลาดพร้าว
 
 
 
แผนงบประมาณ และโครงการต่างๆในเขตลาดพร้าว ประจำปี 2555 จำนวนเงิน 53,761,000 บาท
 
  1 ปรับปรุงโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ งบประมาณ 773,000 บาท
  2 ปรับปรุงโรงเรียนคลองทรงกระเทียม งบประมาณ 2,105,000 บาท
  3 ปรับปรุงโรงเรียนเพชรถนอม งบประมาณ 1,305,000บาท
  4 ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า งบประมาณ 2,067,000 บาท
  5 ปรับปรุงโรงเรียนเทพวิทยา งบประมาณ 508,000 บาท
  6 ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า งบประมาณ 1,537,000
  7 ปรับปรง สำนักงานเขตลาดพร้าว งบประมาณ 1,979,000 บาท
  8 ปรับปรุงซอยประเสริญมนูกิจ 29 แยก 8 (ซอยเนีบมกล่ำ) งบประมาณ 3,114,000 บาท
  9 ปรับปรง ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล 4 (ช่วงที่3)จากซอยนาคนิวาส 48 แยก 14-13 งบประมาณ 2,559,000 บาท
  10 ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 2 งบประมาณ 9,617,000 บาท
  11 ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 1 งบประมาณ 296,000 บาท
  12 ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 19 งบประมาณ 771,000 บาท
  13 ปรับปรุงซอยแยกลาดปลาเค้า 14 จากที่ปรับปรุงแล้ว งบประมาณ 866,000 บาท
  14 ปรับปรุงซอยวังหิน 45 ช่วงปลาย จากที่ปรับปรุงแล้ว งบประมาณ 638,000 บาท
  15 ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 49 (ฝั่งทิศเหนือ) งบประมาณ 4,077,000 บาท
  16 ปรับปรุงซอยแยกลาดปลาเค้า 24 แยก 10 งบประมาณ 5,058,000 บาท
  17 ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 48 แนก 18 งบประมาณ 903,000 บาท
  18 ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 32 งบประมาณ 4,305,000 บาท
  19 ปรับปรุงซอยประเสริญมนูกิจ 29 แยก 7 งบประมาณ 3,477,000 บาท
  20 ปรับปรุงซอยประเสริญมนูกิจ 25 แยก 2-1 งบประมาณ 6,457,000 บาท
  21 ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 78 ถึงสตรีวิทยา 2 ซอย 10 งบประมาณ 1,332,000 บาท
  รวมงบประมาณประจำปี 2555 ของเขตลาดพร้าว เป็นจำนวนเงิน 53,761,000 บาท  
 
งานในสภา กทม.และ ในเขตลาดพร้าว
บัญชีหน่วยเลือกตั้ง แขวงลาดพร้าว / แขวงจรเข้บัว รายละเอียดงบประมาณเขตลาดพร้าวปี 2556
(คลิป วิดีโอ)
พบกับ ส.ก.กษิดิ์​เดช ชุติมันต์ ในรายการเวที​สภากทม เขตลาดพร้า​ว

พรรคประชาธิ​ปัตย์ ประชุมกำหน​ดแนวทางการ​ทำงานเพิ่อ​ชาว กทม
เวที สภาเขตลาดพร้าว  (คลิป วิดีโอ) (คลิป วิดีโอ)
Soul of a Nation The Roral family of Thailand ภาพยนต์ชุดพิเศษ
"จิตวิญญาณของคนในชาติ กับภาระกิจของครอบครัวพระมหากษัตริย์ไทย "
ถ่ายทำโดย BBC อังกฤษ เมื่อปี 2521 - 22
โครงการแก้ไขปัญหานำ้ท่วมขังในเขตลาดพร้าว
ผ่านงบประมาณเพิ่มเติมปี 2555
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประจำปี 2555
ประชุมร่วมกับสภา กทม. เพิ้อรับมือกับปัญหาน้ำท่วม 2554 สก.สข .ข้าราชการเขตลาดพร้าว ร่วมลงนามถวายพระพ
เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2554
ประชุมร่วมกับ สนง.เขตลาดพร้าว เพื่อเตรียมงาน ประเพณีสงกรานต
ประชุมอนุกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมกับ
ฝ่ายฟัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าว
การทำงานในฐานะอดีตประธานคณะเศรษฐกิจการเงินการคลัง
และติดตามงบประมาณ
ประชุมอนุกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมกับ
ฝ่ายฟัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดพร้าว
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน 26-27 เมย 53 จ.กาญจนบุรี
ประชุมอนุกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมกับ
ฝ่ายฟัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตวังทองหลาง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน วันที่ 8 มค.53
โดยการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับผู้อยู่อาศัยในเขตลาดพร้าว
ประชุมอนุกรรมการท่องเที่ยวและการกีฬา ร่วมกับ
ฝ่ายฟัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกะปิ
ความคืบหน้าโครงการ BTS
4 ปีแห่งความสำเร็จ วัดได้ด้วยผลงาน
รถด่วน BRT เริ่มแล้ว (ที่มา กทม.สาร)
ร่วมประชุมกับสภาเขตลาดพร้าว เมื่อวันที่ 13 กย.53
สข.เขตลาดพร้าวร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชน ต.รวมโชค
เพื่อรับฟังความเดือดร้อน
ออกเยี่ยมชุมชนและรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน 19 กย.53
 
 
ภาพกิจกรรมต่างๆ และครอบครัวในพรรคประชาธิปัตย์

ครอบครัว ปชป.

ครอบครัว ปชป.

งานประจำสภา กทม.

งานประจำสภา กทม.

งานรับพัดยศสมณศักดิ์ วัดสุ่น

งานรับพัดยศสมณศักดิ์ วัดสุ่น

ต้อนรับ ผอ.เขตลาดพร้าวคนใหม่ คุณ บพิธ แสงแก้ว
   
   
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter