ข่าวความเคลื่อนไหวในเขตลาดพร้าว
         
News Main : News 04


ออกไปหน้าข่าวหลักข่าวการรื้อที่อยูู่่อาศัยของชุมชนริมคลองลาดพร้าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 59
เว็บไซต์รักลาดพร้าว รวบรวมข่าวมาจากหลายๆสำนัก

ตรวจเยี่ยมรื้อบ้านชุมชนริมคลองลาดพร้าวเมื่อวันที่ 24 มี.ค.59

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและควา­มมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ติมตามความคืบหน้า
การรื้อย้ายบ้านเรือนประชาชน ตามโครงการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกร้ำ­ลำน้ำสาธารณะและการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชน­ริมคลอง
เพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด โดยการดำเนินการพัฒนาที่อยูาอาศัย ชุมชนริมคลองมีระยะเวลา 3 ปี
เป้าหมาย 74 ชุมชน 11,004 ครัวเรือน ที่คลองลาดพร้าวบริเวณชุมชนบางบัวร่วมใจพั­ฒนา และชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบูรณ

จากยูทูปโดย โพสต์โดย NStore
ภาพ รชานนท์ อินทรักษา (Rachanon Intharaksa)
อีกหนึ่งผลงาน คสช !! จัดระเบียบพื้นที่ริมคลองสาธารณะกทม
(จาก ทีนิวส์ออนไลน์) 24 มี.ค.59จาก Amarin News Day : รายงาน ความคืบหน้าการจัดระเบียบคลองลาดพร้าว : (25.03.59)
ออกไปหน้ารวมข่าว

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter