ข่าวความเคลื่อนไหวในเขตลาดพร้าว
         
News Main : News 04


ออกไปหน้าข่าวหลักภาพชุมชนริมคลองลาดพร้าวที่รัฐบาลในยุค คสช.เข้ามาจัดระเบียบ อันเนื่องมาจากมีการสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำเข้ามาในคลองสาธารณะ
ซึ่งเป็นเสาเหตุให้มีการระบายย่ำไม่ทัน โดยเฉพาะในคราวน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อปี 2554
ภาพจากเว็บข่าวไทยรัฐทีวี


ออกไปหน้ารวมข่าว

        
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter