ข่าวความเคลื่อนไหวในเขตลาดพร้าว
         
News Main : News 09


ออกไปหน้าข่าวหลัก


14 กค.59
โรงเรียนเพชรถนอม แห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ เขตลาดพร้าว
ขอบคุณ คุณ กษิดิ์เดช ชุติมันต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนรถร่วมขบวน
ออกไปหน้ารวมข่าว

        
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter