ข่าวความเคลื่อนไหวในเขตลาดพร้าว
         
News Main : News 09


ออกไปหน้าข่าวหลัก


18 สค.59
วันนี้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเพชรนพรัตน์รร.เพชรถนอม สังกัดกรุงเทพมหานคร ฯ
โดยมีนายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ประธานคณะกรรมการฯเป็นประธานการประชุมออกไปหน้ารวมข่าว

        
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter