ข่าวความเคลื่อนไหวในเขตลาดพร้าว รายงานโดยเว็บไซต์ รักลาดพร้าวดอตคอม
         
News Main : News 21


ออกไปหน้าข่าวหลัก


 

เขตลาดพร้าว รับโอนทรัพย์สินของ ม.เสนา1
ที่มา : Facebook : Chumchon Senaniveseone  มื่อวันที่ 25มกราคม 2560 ประธานนิยม นาคะนคร ได้เข้าร่วมประชุมทีหอประชุมของสนง.เขตลาดพร้าวเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินของม.เสนานิเวศน์1 โดยมีผอ.เขตลาดพร้าว น.ส,วนิดา เจียงไพศาลสกุล เป็นประธาน "สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญในการรับโอนทรัพย์สินของเสนานิเวศน์ 1 ให้เป็นประโยชน์ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ทางสนง.เขตลาดพร้าวจะมีหนังสือขอยกเว้น หนังสือสั่งการของผู้ว่ากทม. ที่ กท 0405/9567 ลงวันที่ 5 พ.ย. 58 (หนังสือสั่งการจะมีระเบียบเข้มงวดมาก) เพื่อให้การยกโอนได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น.

ประเด็นที่ 2 สนง.เขตลาดพร้าวจะมีหนังสือขออนุมัติหลักการโครงการก่อสร้างทั้ง 4 ระยะดังนี้.

ระยะที่ 1 ใช้เวลา 1 ปี เพื่อจะทำแก้มลิงที่บึงน้ำ พร้อมทั้งฝังท่อระบายน้ำรอบบึงน้ำโดยใช้เงินประมาณ 52ล้านบาท
ระยะที่ 2ใช้เวลา 2 ปี ในการก่อสร้างถนนพร้อมกับระบบท่อระบายน้ำความยาว 2,000 เมตร เป็นเงิน 33ล้านบาท
ระยะท ี่3 ใช้เวลา 1 ปี ในการก่อสร้างถนนพร้อมระบบท่อระบายน้ำจากถ.ประเสริฐมนูญกิจ ถึงถ.เสนานิคม1 มีความยาว 984เมตร เป็นเงิน 25ล้านบาท
ระยะท ี่4 ใช้เวลา 10ปี (ระยะสุดท้าย) ความยาว 12,638 เมตร เป็นเงิน 244 ล้านบาท และเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ว่ากรุงเทพมหานคร แล้วจะจดทะเบียนยกโอนได้ทันที

คาดว่าจะมีผลประมาณกลางปี 2560นี้ " ต้องขอขอบคุณประธานนิยม รองฯอดิศักดิ์ คกก.ชุมชนเสนา1ทุกท่านผจก.สมศักดิ์ ชูช่วย ตลอดจนท่านผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน สำหรับข่าวดีของพวกเราขาวเสนา1 ขอเป็นกำลังใจในการทำงาน ให้ทุกๆท่านค่ะ
cr.ภาพประกอบจากสำนักงานเขตลาดพร้าว
 
  
    

ออกไปหน้ารวมข่าว

        
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter