ข่าวความเคลื่อนไหวในเขตลาดพร้าว รายงานโดยเว็บไซต์ รักลาดพร้าวดอตคอม
         
News Main : News 23


ออกไปหน้าข่าวหลัก


 

ลาดพร้าวสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 2560
ที่มา : Facebook : สำนักงานเขตลาดพร้าว / Facebook : กษิดิ์เดช ชุติมันต์

 

11 เมษายน 2560 เวลา 07.00 - 12.00 น.
นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์เขตลาดพร้าว ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหารเขตฯ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน บรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขทั่วหน้ากัน

   
    

ออกไปหน้ารวมข่าว
       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter