Home        


  หน่วยงานราชการในเขตลาดพร้าว และแผนที่โดยละเอียด
 


แผนที่สำนักงานเขตลาดพร้าว และพื้นที่เขตติดต่อ
คำขวัญ ข้อมูลสถิติ ข้้อมูลทั่วไปของเขตลาดพร้าว
ที่ตั้งและอาณาเขตลาดพร้าว
เขตการปกครองและประชากร
การเมืองในพื้นที่ลาดพร้าว
โทรศัพท์หน่วยงานต่างๆของเขตลาดพร้าว
โรงพักลาดพร้าว แผนที่
สำนักงานการประปา สาขาย่อยลาดพร้าว แผนที่
การไฟฟ้าสาขาย่อยลาดพร้าว แผนที่

 
 แผนที่สถานที่ราชการในเขตลาดพร้าวและเขตใกล้เคียง (คลิกที่ภาพ)
สำนักงานเขตลาดพร้าว
เขตบางเขน
เขตวังทองหลาง
โรงพักลาดพร้าว
โรงพักโชคชัย
โรงพักบางเขน
การประปาลาดพร้าว
การไฟฟ้าลาดพร้าว
หน่วยงานราชการในเขตลาดพร้าว
 
เขตติดต่อ (คลิกที่ภาพ)
แผนที่สำนักงานเขตลาดพร้าว (คลิกที่ภาพ)
ข้อมูลทั่วไป

คำขวัญเขตลาดพร้าว
แหล่งนิวาสสถาน ร้านอาหารเลื่องชื่อ งามระบือเจดีย์ใหญ่ วัดวาอารามงามวิไล ปวงประชาร่วมใจพัฒนา

ข้อมูลทั่วไป
  อักษรไทย เขตลาดพร้าว
  อักษรโรมัน Khet Lat Phrao
  รหัสทางภูมิศาสตร์ 1038
  รหัสไปรษณีย์ 10230
  ต้นไม้ประจำเขต มะพร้าว


ข้อมูลสถิติ
  พื้นที่ 21.5 ตร.กม.
  ประชากร 121,366 คน (พ.ศ. 2551)
  ความหนาแน่น 5,644.93 คน/ตร.กม.

สำนักงานเขต
  ที่ตั้ง เลขที่ 77 หมู่ที่ 8 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2530 6641
  เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร
อยู่ในกลุ่มเขตพระนครเหนือ ซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ)

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางเขน มีคลองหลุมไผ่ คลองสามขา คลองโคกคราม และคลองตาเร่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ และเขตวังทองหลาง มีถนนประดิษฐ์มนูธรรมฟากตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใตติดต่อกับเขตวังทองหลาง มีถนนสังคมสงเคราะห์ ถนนโชคชัย 4 และคลองทรงกระเทียมเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตจตุจักร มีคลองลาดพร้าวและคลองบางบัวเป็นเส้นแบ่งเขต

ประวัติศาสตร์
เดิมเขตลาดพร้าวมีฐานะเป็น ตำบลลาดพร้าว ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ต่อมาได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เปลี่ยนเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลลาดพร้าวจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงลาดพร้าว และอยู่ในเขตการปกครองของสำนักงานเขตบางกะปิ

ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และตั้ง เขตลาดพร้าว และเขตบึงกุ่ม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตลาดพร้าวใหม่ โดยแบ่งพื้นที่แขวงจรเข้บัวเฉพาะส่วนที่อยู่ฟากเหนือคลองโคกครามและคลองตาเร่งไปเป็นพื้นที่ของเขตบางเขน และแบ่งพื้นที่บางส่วนของแขวงลาดพร้าวไปจัดตั้งเป็นเขตวังทองหลาง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการจัดขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง

และในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยได้โอนพื้นที่บางส่วนของเขตวังทองหลางมาเป็นส่วนหนึ่งของแขวงลาดพร้าว

เขตการปกครอง และประชากร
การแบ่งเขตการปกครอง
เขตลาดพร้าวแบ่งพื้นที่การปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง ได้แก่
  ลาดพร้าว (Lat Phrao)
  จรเข้บัว (Chorakhe Bua)


สภาพพื้นที่และข้อมูลท้องถิ่น และข้อมูลประชากร
สน.ลาดพร้าว มีพื้นที่รับผิดชอบ 15.42 ตร.กม.สถานที่ตั้งที่ทำการอยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่พักอาศัยโดยมีเขตติดต่อกับ สน.อื่นดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อ สน.โคกคราม
- ทิศใต้ ติดต่อ สน.หัวหมาก
- ทิศตะวันออก ติดต่อ สน.บึงกุ่ม
- ทิศตะวันตก ติดต่อ สน.โชคชัย

มีถนนสายหลัก มี 2 สาย คือ
- ถนนลาดพร้าว - ถนนนวมินทร์

ถนนสายรอง มี 3 สาย คือ
- ถนนเสรีไทย - ถนนซอยลาดพร้าว 101 ออกโพธิ์แก้ว - ถนนแฮปปี้แลนด์ สาย 1 , 2

จำนวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ตามทะเบียนราษฎร์ 133,350 คน ประชากรแฝงประมาณ 49,450 คน รวมประชากรในพื้นที่ 177,800 คน
ตำรวจ 1 นาย ต้องรับผิดชอบประชากร 922 คน (ข้าราชการตำรวจทุกระดับมีรวมทั้งสิ้น 245 นาย)
  ผู้แทนประชาชนในเขตลาดพร้าว-วังทองหลาง

เขตลาดพร้าวมีนักการเมืองในพื้นที่ ประกอบด้วย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์เขตเลือกตั้งที่ 8 เขตลาดพร้าว - วังทองหลาง
จำนวน 1 คน จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2554  ดร.สรรเสริญ สมะลาภา

................................................................................................................................................................................................................

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เขตลาดพร้าว จำนวน 1 คน จากพรรคประชาธิปัตย์
ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2549 (ครั้งที่ 1 ) และ
ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2553 (ครั้งที่ 2)

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์


................................................................................................................................................................................................................

สมาชิกสภาเขตลาดพร้าว จำนวน 7 คน จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2553 ดังนี้

1 นายสิทธิชัย ศิลปสังข์เลิศ
2 นายเฉลิมพล จินตนพันธ์
3 นายอัทรัณ มานุพีระพันธ์
4 นายวิเชียร ปัญญาภู
5 น.ส.นพรัตน์ เล้านิรามัย
6 นางศิริรัตน์ กลิ่นดี
7 นายเปรม ชัยสุตานนท์


ติดต่อหน่วยงานต่างๆในสำนักงานเขตลาดพร้าว
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

นายบพิธ แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 9
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวหน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์
  ผู้อำนวยการเขต 0-2539-7777 , 0-2539-7780
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต (ฝ่าย 1) 0-2539-7778
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต (ฝ่าย 2) 0-2539-7779
  ฝ่ายปกครอง 0-2539-7780
  ฝ่ายทะเบียน 0-2538-6702
  ฝ่ายโยธา 0-2538-7119 , 0-2539-8245
  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2539-7773
  ฝ่ายรายได้ 0-2539-7772, 0-2538-3240
  ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2539-8246
  ฝ่ายการศึกษา 0-2539-8247
  ฝ่ายการคลัง 0-2539-7174 , 0-2539-7775
  ฝ่ายเทศกิจ 0-2539-7774
  ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0-2539-7776, 0-2538-6399

แผนที่สำนักงานเขตลาดพร้าว

โรงพักลาดพร้าว (สน.ลาดพร้าว)
เลขที่ 1 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร , 02-3777243-5 , 02-3781609

แผนที่โรงพักลาดพร้าว คลิก

สำนักงานการประปาสาขาลาดพร้าว

แผนที่สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าว


591 ซ.จำเนียรเสริม ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-4432-6
โทรสาร : 0-2934-4815

โทรศัพท์
โทรศัพท์ตู้กลาง 0-2934-4432-6

หน่วยงาน เครื่องตรง ภายใน
ผู้จัดการสำนักงาน 0-2934-4814 201
ส่วนกลาง 0-2934-4815 202
ผู้อำนวยการกองบริการ 0-2934-4821 401
ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา 0-2934-4818 301,302
ผู้อำนวยการกองรายได้ 0-2934-4816 204,205
ผู้อำนวยการกองธุรกิจบริการ 0-2934-4823 207
การขอติดตั้งประปาใหม่ 0-2934-7570 103,303
ชำระหนี้ค้าง 0-2934-7572 108,109
ชำระเงินผ่านธนาคาร 0-2934-7571 205
ค่าน้ำแพง 0-2934-4817 206
แจ้งท่อแตกรั่ว 0-2934-4901-2 406
น้ำไหลอ่อน 0-2514-0995 403

  การไฟฟ้านครหลวง เขตบางกะปิ สาขาย่อยลาดพร้าว

แผนที่การไฟฟ้สนครหลวง เขตบางกะปิ
สาขาย่อยลาดพร้าว


เลขที่ 49/67-68 หมู่บ้านกฤติกร ซ. นาคนิวาส ถ. ลาดพร้าว เขตบางกะปิ กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2530-6698, 0-2530-6701, 539-0729
จุดสังเกต หมู่บ้านกฤติกร และสำนักงานเขตลาดพร้าว

   
   
     
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter