หน้าบ้าน
งานวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2554  
สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับ ส.ก. กษิดิ์เดช ชุติมันต์ และทีมสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เขตลาดพร้าว  ร่วมกันจัดงานวันเด็กขึ้น ณ
บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านเสนานิเวศน์ โดยช่วงเช้ามีการแสดงบนเวทีของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  ตอนสายๆเป็นการแสดงดนตรีของนักเรียน
และความสามารถของเยาวชน ส่วนช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นเป็นการประกวดวงดนตรีระดับนักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ


 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter