จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ


“อยากติด CCTV ดูแลประชาชน”คลุกวงในส.ก. บทความจากหนังสือพิมพ์ “สยามรัฐ”
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2549

“ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ประชาชน คือ ความจริงใจในการทำงาน การหยิบยื่นสิ่งต่างๆ ให้พี่น้อง เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่เพียงพอ ต้องมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง”
อดีตผู้บริหารโครงการให้กับบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่สนใจการเมืองมาก่อนหน้า ด้วยการเป็นผู้ช่วย ส.ก.ชนินทร์ รุ่งแสง ในปี 42 เป็นคณะกรรมการติดตามนโยบายการทำงานของผู้ว่าฯ

หลังจากนั้นมีโอกาสทำงานร่วมกับพรรค ทำให้พรรคประชาธิปัตย์มองเห็นแววและสนับสนุนให้ลงสมัครส.ก.เพื่อมาพัฒนาเขตลาดพร้าวที่อยู่มาเกือบ 30 ปี
ก่อนหน้านี้น้อยคนนักที่จะรู้ว่าเขาคือ ผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาในหลายๆ ด้านในเขตนี้ และทุกวันนี้ปัญหาของชาวลาดพร้าวก็ยังคงมีอีกมากที่ต้องการการแก้ไข

เมื่อสาธารณชนรับทราบถึงการทำงานอย่างจริงจัง จึงทำให้วันนี้ชื่อของ กษิดิ์เดช ชุติมันต์ ส.ก.เขตลาดพร้าว ได้รับการยอมรับอย่างท่วมท้น
กษิดิ์เดช มองเห็นปัญหาส่วนใหญ่ที่สะสมมานาน จะเป็นปัญหาพื้นฐานในเรื่องสาธารณูปโภค เช่น ถนนหนทางที่ทรุดโทรมขาดการดูแลแก้ไข

จึงได้มีแผนสำหรับการทำงานไว้ว่า ช่วง 2 ปีแรกจะเป็นปีแห่งการแก้ปัญหา 2 ปีหลังจะเป็นปีแห่งการพัฒนา

“สิ่งที่ได้เห็นที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในปี 49 และที่คั่งค้างมาจะได้รับการแก้ไขในปี 50”
ในด้านการจราจรนั้น มีซอยลัดที่มีผู้คนใช้กันมากและรู้จักกันดีคือ ซอยรร.บุญฤดี ที่มาจากซอยอาภาภิรมย์ฝั่งถนนรัชดาฯ จะผ่านซอยนี้โดยวิ่งข้ามสะพานเหล็กออกปากซอยเชื่อมต่อไปยังถนนสุขาภิบาล-บางกะปิ

แต่รถที่วิ่งขึ้นสะพานเหล็ก สามารถวิ่งได้เลนเดียว ต้องสลับสวนกันทีละฝั่ง ทั้งๆ ที่ผู้คนใช้กันมาก และก็ใช้มาหลาย 10 ปี ไม่มีการแก้ไขปัญหาตลอด 10 กว่าปี จึงต้องเร่งปรับปรุงขยายสะพานเหล็ก เพื่อแก้ปัญหาจราจรจุดนี้ เพื่อช่วยลดปัญหาจราจรในซอยโชคชัย 4

ส่วนทางเท้าก็จะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น นอกจากนี้ยังมีปัญหาเร่งด่วนอีก คือ ยกระดับถนนในซอยหลักที่ต่ำ พร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ระดับหนึ่ง

ในส่วนพื้นที่สาธารณะจะจัดเป็นลานกีฬาให้คนลาดพร้าวได้มาออกกำลังกายและพักผ่อน ซึ่งตอนนี้มีโครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะบริเวณเสนา 1 ให้เป็นศูนย์กีฬาครบวงจร

สำหรับโครงการในอนาคตที่ส.ก.นักพัฒนาอยากจะทำคือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้ชาวลาดพร้าวและอาจทั่วทั้ง กทม. หากประสบความสำเร็จในตอนนี้อยู่ในช่วงศึกษาโครงการ

งานด้านสภานั้น ส.ก.กษิดิ์เดช ดูแลเรื่องเงื่อนไขสัญญาต่างๆ ที่กทม.มีกับผู้รับจ้าง โดยจะมาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาผู้รับจ้างทิ้งงานอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กทม.

แม้ในเรื่องของรถไฟฟ้าก็พยายามผลักดันเรื่องเงื่อนไขสัญญาต่างๆ ให้เป็นธรรมกับทั้งรัฐและเอกชน เพื่อจะได้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
อีกทั้งยังผลักดันในสภาให้ อาสาสมัคร อปพร. ได้มีเบี้ยเลี้ยงโดยต้องมีผลงานที่เป็นรูปธรรม มีการปฏิบัติงานที่มีเป้าหมายชัดเจน อาจจัดเป็นโครงการๆ ไป และสามารถวัดผลได้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“ผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ประชาชน คือ ความจริงใจในการทำงาน การหยิบยื่นสิ่งต่างๆ ให้พี่น้องเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่เพียงพอ ต้องมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราขายทีมงาน เราทำงานกันเป็นทีมเวิร์ก”


หากพี่น้องมีปัญหาก็สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้ โดยติดต่อที่ ตู้ ปณ.424 ลาดพร้าว ในเร็วๆ นี้จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ชื่อ “คนรักลาดพร้าว” เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเขตลาดพร้าวได้มากขึ้น

“และขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้พี่น้องกทม. มีความสุข ปราศจากโรคภัย ให้มีความพร้อมในทุกด้านไม่ว่ากายและใจ เพื่อที่จะช่วยกันพัฒนากทม.ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น สวัสดีปีใหม่ครับ”

   
   
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter