จากหนังสือพิมพ์สภาสารส.ก.เร่งแก้ไขปัญหาจราจรในเขตลาดพร้าว ผลักดัน 2 โครงการเชื่อมถนนสายหลัก(จาก นสพ.ลาดพร้าวสาร)

นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าว (ส.ก.) กล่าวว่า ตามที่ประชาชนให้ความไว้วางใจและอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนในเขตลาดพร้าว ตนจึงออกนโยบายเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรเป็นอันดับแรก

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้เร่งผลักดันโครงการขยายถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชนในเขตลาดพร้าวกับถนนสายหลักสำคัญ จำนวน 2 โครงการคือ 1. โครงการทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างรัชดาภิเษก 32 กับถนนลาดพร้าว-วังหิน หรือซอยโรงเรียนบุญฤดีถึงซอยอาภาภิรม ซึ่งโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2542 ระยะทาง 1,670 เมตร ความกว้างของถนน 7 เมตร 2 ช่องการจราจร พร้อมฟุตบาททั้ง 2 ฝั่งๆ ละ 1.50 เมตร

เพื่อช่วยระบายการจราจรทางรถยนต์จากซอยโชคชัย 4 ออกสู่ถนนรัชดาภิเษก โดยได้รับงบประมาณเพื่อการเวนคืนทั้งสิ้นจำนวน 60 ล้านบาท และงบประมาณก่อสร้างจำนวน 35 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในช่วงการจัดกรรมสิทธิ์เวนคืนที่ดิน ซึ่งตนจะเร่งผลักดันให้โครงการนี้แล้วเสร็จในปี 2552

นายกษิดิ์เดชกล่าวต่อว่า ส่วนโครงการที่ 2 เป็นการขยายถนนซอยมัยลาภเชื่อมต่อถนนเกษตร-นวมินทร์กับถนนรามอินทรา โดยขยายถนนจาก 4 เมตร เพิ่มเป็น 10 เมตร เพื่อรองรับการจราจรรถยนต์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี 2548 ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ใช้งบประมาณเวนคืนจำนวน 73 ล้านบาท และงบประมาณการก่อสร้างจำนวน 252 ล้านบาท

ขณะนี้โครงการฯ อยู่ในช่วงคณะกรรมการกำหนดราคาเวนคืน และโครงการนี้ตนจะเร่งผลักดันโครงการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป

   
   
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter