จากหนังสือพิมพ์สภาสารส.ก.คนขยัน เขตลาดพร้าว ลุยหนักทั้งนโยบายและลงพื้นที่(จาก นสพ.ลาดพร้าวสาร)

นับตั้งแต่นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ ได้เข้ามารับตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2549 ก็ไม่เคยว่างเว้นจากการลุยงานหนักแม้แต่วันเดียว

เพราะส.ก.ผู้นี้คิดอยู่เสมอว่าเกิดมาเป็นลูกหลานในเขตลาดพร้าวต้องตอบแทนแผ่นดินเกิดด้วยการทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงาน ทั้งในด้านนโยบายและลงพื้นที่พบปะกับประชาชน

ด้านนโยบายลาดพร้าวสีขาว ด้วยสโลแกนที่เข้าใจง่ายว่ามุ่งพัฒนาความรู้ ปลูกจิตสำนึก จริยธรรมของชุมชนคู่ความเจริญ
เน้น 3 โครงการนำร่อง ได้แก่

1.โครงการเท่าทุน เป็นโครงการที่ทีมงานส.ก.จะร่วมกันจัดหาและพัฒนาชุมชนแบบราคาเท่าทุน เช่น คิดเฉพาะค่าแรงตามจริง 2.โครงการสวนวยลาดพร้าว เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในเขตลาดพร้าว เช่น บริเวณหน้าบ้าน ตามบริเวณท้องถนน และ 3.โครงการสามประสาน เป็นโครงการที่ร่วมกันระหว่างส.ก.และทีมงานสำนักงานเขตลาดพร้าว กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ หรือสน.โชคชัย ร่วมลงพื้นที่พัฒนาชุมชนทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบปัญหาร้องเรียน เช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ท่อน้ำอุดตัน ฉีดยุงและวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

ส.ก.กษิดิ์เดช ได้ชื่อว่าเป็นส.ก.หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ที่เรียกว่า ส.ก.กลุ่มยังเติร์ก ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันนโยบายและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน

โดยงานทางด้านนโยบายนั้น ส.ก.ยังรับหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญๆ เช่น เลขานุการคณะกรรมการด้านระบายน้ำและขนส่ง คณะกรรมการโยธาและผังเมือง และรองประธานคณะกรรมการวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของสภากรุงเทพมหานคร

   
   
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter