การปรับปรุงถนนคอนกรีตในชุมชนเนียมกล่ำ โดยการพลักดันงบประมาณผ่านการเคหะแห่งชาติ จาก ส.ส.เขต 3 (รมต.พีระพันธุ์ สส.ธนา สส.ดร.ประเสริฐ) 20 กย.53
       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter