ส.ก. กษิดิ์เดช ชุติมันต์ และ สมาชิกสภาเขตลาดพร้าว(ส.ข.) เข้าร่วมงาน ในวันลูกเสือแห่งชาติ
ภายใต้โครงการโรงเรียนสีขาว และโครงการจัดการศึกษาเรื่อง Anti -Corruption หรือ โตไปไม่โกง
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ร.ร.คลองทรงกระเทียม

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter