ส.ก.กษิดิ์เดช ชุติมันต์ และสมาชิกสภาเขตลาดพร้าว(ส.ข.) จัดทำโครงการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ฟรี)
  ที่ หมู่บ้านเลิศอุบล4 และ โชคชัย 4 (36) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter