ส.ก. กษิดิ์เดช ชุติมันต์ และ สมาชิกสภาเขตลาดพร้าว (ส.ข.) เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ
ที่ ร.ร.วัดลาดพร้าว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter