อบรมสัมนาเครือข่ายแกนนำพรรค ปชป. วันที่ 27 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ถ.ลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter