140

บิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ยาเวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ป่วยโรคเอดส์ แด่พระคุณเจ้า ท่านเจ้าคุณอลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter