142

โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นในเขตลาดพร้าว ตามนโยบาย " ลาดพร้าวโมเด็ล เมืองตัวอย่างเพื่อความสุขและรอยยิ้ม "
ได้แก่สนามเด็กเล่นของอาคารสวัสดิการกองทัพไทย สนามเด็กเล่นหมู่บ้าน ต.รวมโชค และ สนามเด็กเล่นหมู่บ้านเสนานิเวน์ โครงการ 1    
     
     
            
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter