146

สก.สข .ข้าราชการเขตลาดพร้าว และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2554 ณ ที่ืำการเขตลาดพร้าว ถนนนาคนิวาส

 

  

 
  
ส.ส.,ส.ก.,​และ ส.ข.ร่วมเป็​นเจ้าภาพ ถวายภัตราหารเพลแด่สาม​เณรจำนวน 99​ รูป เนื่องใน​วันแม่แห่ง​ชาติ ณ.วัดลาดปลา​เค้า เขตลาดพร้าว กทม.

 

   

 

  
     
     
            
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter