147

โครงการลาดพร้าวโมเดล สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในเขตลาดพร้าว ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า ให้ดูสวยงาม สะอาดตา และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในภาพ สก. สข. ร่วมกับสำนักงานเขตลาดพร้าว ลงพื้นที่ปรับปรุงบึงน้ำและพื้นที่โดยรอบให้สวยงามกว่าเดิม เพื่อประโยชน์ของชุมชนในเขตลาดพร้าว ย่านซอยโรงไม้

 

 

 

 

  

 

 

งานเสร็จ โล่ง สะอาดตา สวยงาม ตามนโบาย ลาดพร้าวโมเดล ของ สก. กษิดิ์เดช

 

   

 

  
     
     
            
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter