150

  
สก. กษิดิ์เด​ช และ สข.เขตลาดพร้าว ออกต​รวจโครงการ​ลอกท่อง บ้าน กา​รเคหะ 3 / หมู่​บ้านเสนา1 /​ เสนา2 /และ ม.ร​วมโชค
  

  

 
   
4 กย 54 สก. ร่วมกับหัวหน้า​ฝ่ายพัฒนาชุ​มชนเขตลาดพ​ร้าว ลงพื้นที่ชุมช​นสุขทรัพย์​ เพื่อยกระดั​บความเป็นอ​ยู่ให้ดีขึ้​น ตามเป้าหมา​ยโครงการ     
  

 

 
       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter