152

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 สก. สข. ร่วมกับ สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ลง​พัฒนาชุมชน​สันติสุข เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่น่าอาศัย
พร้อมกันนี้ทีมงานสาธารณะสุข ได้ตรวจสุขภาพฟรี และแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง


  

  

  

  รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ติดต่อทีมงาน 089 -2244484 / 081-6572295

 
       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter