153

นับตั้งแต่เกิดน้ำท่วมมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 54 ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลในจังหวัดทางภาคกลาง และส่งผลกระทบกับจังหวัดอื่นๆที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร
ได้แก่จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี  ในหว่างที่กระแสน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา และจากท้องทุ่ง ที่มีมวลน้ำมหาศาลกำลังไหลบ่าลงมาสู่ตอนล่างอย่างน่ากลัว ทางเขตลาดพร้าว ร่วมกับ สก.และสข.
ได้ประชุมวางแผนเพื่อป้องกันภัยที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยการออกสำรวจคูคลอง และระบบการระบายน้ำตามจุดต่างๆ เพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดีขึ้น เป็นการลดน้ำท่วมขังตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ
ได้ในระดับน้ำได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลล้นคลองลาดพร้าว  จึงทำให้น้ำเอ่อล้นมาตามพื้นที่ต่างๆ และจนถึงขณะนี้ (9 พย.54) ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนิ่ง
ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบมากมาย ทั้งการอยู่อาศัย การเดินทาง รวมทั้งเกิดการกระทบกระทั่งภายในชุมชนในเรื่องการสูบน้ำออก แต่สร้างปัญหาให้กับชุมชนอื่น
ในขณะนี้จึงขอให้ทุกท่านพยายามอดกลั้น และถือว่าเป็นปัญหาร่วมกันของคนในเขตลาดพร้าว ซึ่งขณะนี้ก็ยังมีเขตอื่นๆที่กำลังร่วมชะตากรรมไม่ต่างกับเราอีกเป็นจำนวนมาก


  

  

  

  

  
  

  

  

  


 
       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter