154

สส. สก. และ สข. เขตลาดพร้าว ร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลาดพร้าวและเขตสายไหม ในช่วงที่น้ำเริ่มทะลักเข้ามาใื้นพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ซึ่งคาดว่าอาจสร้างปัญหาให้กับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในอีกไม่ช้า ในภาพจะเห็นการระดมสรรพสิ่งเพื่อสร้างกำแพงสูง 3 เมตร ยาว 7 กม.ในเขตสายไหม ซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อกับเขตลาดพร้าว


  

  

  

  

  


  
   
 
       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter