155

ประมวลภาพ น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่เขตลาดพร้าวเมื่อเดือน ตค.และพย.54
พร้อมภาพการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ สส. สก.และ สข.เขตลาดพร้าว รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ จากร.11 พัน 1 รอ. หรือทหารราบ 11 ร่วมกับอาสาสมัคร
ที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาเบาบางความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนั้น โดยเฉพาะพื้นที่ในหมู่บ้านเสนา 1 และ เสนา 2 ที่ต้องจมน้ำท่วมขัง มาเป็นเวลานานนับเดือน
เนื่องจากพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ซึ่ง สก.กษิดิเดช ได้นำรถและเรือยางมาอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านของทั้งสองหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงกันอย่างแข็งขัน


,  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  


 

 
       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter