Home        
 


   กทม. กับการพัฒนาเขตลาดพร้าว
 


ผลงานจากการสะท้อนปัญหาให้ กทม.เร่งแก้ไข

โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตลาดพร้าว
โครงการแก้ปัญหาเส้นทางจราจรในเขตลาดพร้าว
โครงการแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โครงการส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
งานกิจกรรมประเพณีต่างๆในเขตลาดพร้าว
กทม.กับอนาคตที่พวกเราร่วมกำหนดพัฒนา


Feedback มุมมองจากสื่อสารมวลชน
กฏหมาย และพระราชบัญญัติที่น่าสนใจ


 
บรรยากาศการรับสมัครและการหาเสียงเลือกตั้ง ของพรรค ปชป. และ กิจกรรมในแวดวงของ พรรคประชาธิปัตย์


69 ปี
พรรคประชาธิปัตย์

หาเสียงผู้ว่ากทม.
มีค.56

แสดงควา​มยินดี ม.ร.ว สุขุมพันธ์ ฯ
สมัครผู้​ว่า กทม.

ดร.สรรเสริญ สมะลาภา
ผู้สมัคร สส.กทม.
เขตลาดพร้าว - วังทองหลาง

การปราศัยครั้งใหญ่ของ ปชป.
คืนวันที่ 1 กค.54
ณ บริเวณลานพระรูป

บรรยากาศในทีีทำการ
พรรค ปชป. เขตลาดพร้าว
คืนวันที่ 3 กค.54

ทำบุญขึ้นบ้า​นใหม่
ส.ข.ศิริรั​ตน์ กลิ่นดี

โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตลาดพร้าว การพัฒนาคูคลอง และถนนหนทาง


ส.ก.และเขตลาดพร้าว
ตรวจคลองระบายน้ำ

ตรวจคูคลอง
และทดสอบการระบายน้ำ

ประชุมชาวหมู่บ้่านทองสถิต
เรื่องเงินเยียวยาและสร้างเขื่อน

เขตลาดพร้าว ร่วมกับ สก.สข
พัฒนาถนนสายหลั​ก ม.มัยลาภ

ป​ระชุมกรรมการ ม.เสนาฯ
เพื่อแก้ไขปัญหา​แบบยั่งยืน


ซ่อมผิวถนนที่เสียหาย
จากน้ำท่วม ม.เสนา


ประชุมร่วมกับกรรมการ ม.เสนา
แผนระบายน้ำและซ่อมถนน


ประชุมเรื่องขอโอ​นยกสาธารณู​ปโภค
ของ ม.เสนา1 ให้กับ กทม.

แจกสิ่งของและยากันยุง

กำจัดยุงหลังน้ำลด

Big Cleaning Day
หลังน้ำลด

แก้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่
ตค.-พย.54

สส.สก.และ สข ร่วมแก้
ปัญหาน้ำท่วม

+
แก้ไขน้ำท่วมใหญ่


แก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

แก้ไขนำ้ท่วมลาดพร้าว เร่งด่วน

พัฒนาคูคลองซอยมัยลาภ

ปรับปรุงเส้นทางจราจร

ปรับปรุงถนน
ชุมชนเนียมเกล้า

ปรับปรุงถนน
ซอยร้านครกไม้

ตรวจ ปรับปรุง
ม.ทองสถิตย์โครงการ 4
โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ สุขภาพ สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทุ่งทานตะวัน 2558ประชุม อพปร.
เขตลาดพร้าวเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติดตรวจงานกล้อง CCTV
และการระบายน้ำความคืบหน้า
สวนน้ำ


ฉีดวัคซีนสุนัข
ในชุมชนต่างๆ


ดนตรีในสวน(ม.อมรพันธ์9)


งาน ชม ชิม ช๊อป
ที่ ม.เสนา 1


เร่งแก้ไขปัญหา
การออกแบบสวนน้ำ


ประชุมติดตาม
เรื่องการระบายน้ำ

สก.สข.ตรวจควา​มเรียบร้อย​พื้นยาง
สนา​มเด็กเล่น 3 แห่ง

พัฒนาหมู่บ้า​น ธันยกานต์
ถนนมัยลาภ

หมู่บ้านเสนา 1 ก่อนปรับปรุง
และหลังปรับปรุง


สนามเด็กเล่น มง.เสนา 2
Before And After


ทีมงาน สก.กษิดิ์เดช ปรับปรุง
สนามเด็กเล่น ม.รวมโชค


งบประมาณ ปี 55-56
ส่งเส​ริมสถานที่พักผ่อนหย่​อนใจ


กศน.อบ​รมคอมพิวเต​อร์
เพื่อพั​ฌนาชุมชน


โครงการขายของถูกสู้ของแพง
(พรรคประชาธิปัตย์).


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ณ. โรงเรียนเพชรถนอม


แถลงข่าวงา​นประกวดขับ​ร้องเพลง
เทิ​ดไท้องค์รา​ชัน

พัฒนาชุมชน​สันติสุข 1 กย.54

อบรมโครงการพัฒนาร้านอาหาร
สะอาด ปลอดภัย

ให้ความรู้การใช้สิทธิบัตรทอง
แก่ผู้อาศัยในหมู่บ้าน.อมรพันธ์9

การทำงานเพื่อชุมชนของสก.สข.
เมื่อ ต้นเดืิอน กย. 54

โครงการลาดพร้าวโมเดล
ปรับปรุงสวนน้ำ ซอยโรงไม้

ร่วมงานผู้สูงอายุในเขตลาดพร้าว
12 สิงหาคม 2554

เปิดศู​นย์พิทักษ์​สิทธิฯ
ชุม​ชนเลิศอุบล 4

อบร​มลูกเสือชา​วบ้าน กลุ่ม​บูรพา
3-4 ก​ย 2554ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ส่งเสริมกีฬา ต้านภัยยาเสพติดโครงการกำจัดยุงลาย

ลงพื้นที่สำรวจ
ความเดืิอดร้อนของชุมชน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ที่หมู่บ้านเลิศอุบล และโชคชัย 4

โครงการตัดแว่นตา
เพื่อประชาชนฟรี


โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
สวัสดิการกองทัพไทย ต.รวมโชค


เตรียม​งานปรับภูมิ​ทัศน์
์ริมบึ​งสวนน้ำ้ลาด​พร้าว71
โครงการส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


ประกวดดนตรี
เขตลาดพร้าวปี58


วางแผนจัดแข่งฟุตซอล
และ กีฬาพื้นบ้าน


เสนาคัพ 2558
จัดทุกปีก็สนุกทุกปี


กีฬาสัมพันธ์เขตลาดพร้าว
กับกรมทหารราบที่1


อบรมเยาวชน
แม่ไม้มวยไทย

กีฬาสี
สนง.เขตลาดพร้าว

ฟุตบอลประจำปี ม.เสนา 2
ส.ส.,ส.ก.,ส.ข. และประชาชน

โครงการทดสอบความเป็น
เลิศทางวิชาการ

ประชุมผู้ปกครอง
รร.เพชรถนอม

ผ้าป่าการศึกษา
รร.เพชรญถนอม

ผ้าป่าการศึกษา
รร.วัดลาดปลาเค้า

โรงเรียน​อนุบาลโชคชั​ยลาดพร้าว
รับพระราชทานรางวัล

สมัครเรียนฟรี
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว


มวยเฉลิมพระเกียรติ
เวทีตลาดอมรพันธ์ 12 พค.55ฟุตบอลเสนาคัพ
22 เมษา 55งานวันเด็ก 14 มค.55
ณ สนามเด็กเล่น เสนาฯ1


เข้าร่วมงานวันลูกเสือแห่งชาติ
รร.คลองโคกกระเทียม

เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ
ที่ ร.ร.วัดลาดพร้าว

พิธีเปิดลู่วิ่งออกกำลังกาย
ชุมชนเสนานิเวศน์ 1

ประกวดวงดนตรี
เขตลาดพร้าว

งานวันเด็ก 8 มค.54
ณ สวนสาธารณะ เสนาฯ

ประกวดภาพวาด
ริมกำแพง


ร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหม
รร.วัดลาดปลาเค้า


เปิดโครงการเยาวชนสัมพันธ์
ณ รร.ลอยสายอนุสรณ์

สนามกีฬาแห่งใหม่
Extreme
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในเขตลาดพร้าว การศึกษาดูงานในต่างจังหวัด


ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

ผู้ค้าเขตลาดพร้าวดูงาน
เทศบาล จ.ประจวบ
8-10 พค.56

ท่องเที่ยวดูงาน ลพบุรี-เพชรบูรณ์
18-20 กค..54
เพชรบูรณ์-ลพบุรี

สัมนาการมีส่วนร่วมฯ รุ่น 3
25-26 เมย.54
จ.จันทบุรี

สัมนาการมีส่วนร่วมฯ รุ่น 4
26-27 เมย.54
จ.จันทบุรี

สัมนาผู้นำชุมชน สานสัมพันธ์
5 พค..54
ลาดพร้าว

ศึกษาดูงาน โครงการ
การมีส่วนร่วม จ.เชียงใหม่
15-17 กพ.55

พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน
26-27 เมย 53
จ.กาญจนบุรี


พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
8 มค.53
ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา


สัมนาเครือข่ายแกนนำ
27 มีค.54
พรรค ปชป

สัมนาผู้นำชุมชน
วันที่ 5-6 เมย.54
จ.ระยอง
งานกิจกรรมประเพณีต่างๆในเขตลาดพร้าว สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม


รดน้ำดำหัว ปี2558

ทำยูปีใหม่ 2558

งานวันเด็กประจำปี 2558


สงกรานต์ 13เมย.57


ทำบุญประจำปีชาวแฟลต
กทม เขตลาดพร้าว


ร่วมกิจกรรมปีใหม่
2557ร่วมประเพณีสงกรานต์
เมย.56

ร่วมงานวันเด็ก
และสวัสดีปีใหม่ในชุมชนต่างๆ

ร่ามงานตักบาตร ร.ร.สันติสุ​ข
และ ร.ร.วัดลาด​ปลาเค้า


ยินดีกับผ.อ.เขตลาด​พร้าวคนใหม่
ขจิต ชัชวานิชย์

ถวายพระ​พร 5 ธ.ค 55
ณ.หมู่บ้าน​เสนา 1-2 เขตลาดพร้า​ว


ถวายพระพร 5 ธค.55
รร.เพชรถนอม


ถวายพระพร 5 ธค.55
โรงเรียน​อนุบาลโชคชั​ยลาดพร้าวงานฉลองปีใหม่ 56
รร.เพชรถนอมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา


ประเพณีสงกรานต์ ปี 2555
ปากซอย ต.รวมโชค โชคชัย 4


ประเพณีกินเจปี 2555
ณ ตำหนักเจ้าแม่กวนอิม

งานสมโภชเจ้าแม่กวนอิม
31 มค.55

ประเพณีสงกรานต์ที ต.รวมโชค
13 เมย.54

ทำบุญเลี้ยงพระ หมู่บ้านสังสิทธิ์
10 เมษายน 54

บิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
แด่วัดพระบาทน้ำพุ

สงกรานต์ หมู่บ้านเสนานิเวศน์
12 เมย.54

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย

สนับสนุนโครงการผู้สูงอายุ

ส่งเสริมพุทธศาสนา

งานประเพณีสงกรานต์

ทอดผ้าป่าสามัคคี อาสาสมัครสาธารณสุข
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ประชุมแก้ไขการติดตั้ง
กล้อง CCTV

ประชุม​กำหนดจุดติ​ดตั้ง
กล้องวงจรปิ​ด(CCTV) 400​ กล้อง

อบรม อปพร.รุ่น 14
4-5 และ 11-12 กย.53


อบรม อปพร.รุ่น 15
3 - 4 กย.53
กทม.กับอนาคตที่พวกเราร่วมกำหนดพัฒนา

การนับคะแนนเลือก สก.
29 สค.53


4ปีแห่งความสำเร็จ


ความคืบหน้าโครงการ BTS
Feedback มุมมองจากสื่อ

จาก นสพ.สยามรัฐ

จากสภาสาร

จากลาดพร้าวสาร

จากลาดพร้าวสาร
       
 
     
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter