156

สก. สข.และสำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกับอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และหลังน้ำลดก็ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะและฉีดพ่นไล่ยุงตามพื้นที่ต่างๆในเขตลาดพร้าว
และเนื่องจากเศษขยะในพื้นที่มีเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงต้องทะยอยเก็บเพื่อคืนสภาพความเป็นปกติโดยเร็ว เป็นผลให้รถเก็บขยะตามบ้านอาจดำเนินการล่าช้า รวมทั้งการฉีดพ่นไล่ยุง
ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขณะนี้ก็ได้ออกปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน โดยจะทะยอยเข้าไปฉีดพ่นในชุมชนแต่ละแห่งจนทั่วทั้งเขต หมู่บ้านใดที่กำลังเดือดร้อนจึงต้องใจเย็นหน่อยนะครับ
ทั้งเรื่องการเก็บขยะและปัญหาเรื่องยุง ทาง สก. สข. รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากเขตลาดพร้าวทราบปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี

 

 

ได้รับความอนุเคราะห์ถุงกลับบ้านจากบริษัท ยูนิลีเวอร์

 

 

 

 ไม่ไช่ไฟใหม้ แต่เป็นการฉีดไล่ยุงนะครับ หมู่บ้านใดที่กำลังเดือดร้อน ใจเย็นๆหน่อยครับ เราจะไปไล่ยุงให้ในไม่ช้่า
ความเดือดร้อนขณะนี้มีทั่วทั้งเขตลาดพร้าว รวมทั้งเขตอื่นๆของ กทม.ด้วย

 
       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter