เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 สก.กษิดิ์เดช ชุติมันต์ ร่วมพิธีเปิดงานแห่องค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ออกโปรด ดำเนินการโดยตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4
ภายใต้การกำกับดูแลของพระอาจารย์ใหญ่เสกวงเซ็ง ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของเขตลาดพร้าว ที่ดำเนินการมาทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 21 ปี
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย-จีน ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ดูภาพตำหนักเจ้าแม่กวนอิม คลิก

 

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter