ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งในการทำหน้าที่ของ ส.ก.กษิดิ์เดช ชุติมันต์ ในการประสานและผลักดัน 3 โครงการแก้ไขปัญหานำ้ท่วมขังในเขตลาดพร้าว
ให้ผ่านงบประมาณเพิ่มเติมปี 2555 ชี่งจะทำให้การเร่งแก้ไขปัญหานำ้ท่วมในเขตลาดพร้าวใด้อย่างทันเหตุการณ์ เป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวลาดพร้าวครับ 

 
        
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter