เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา ส.ก.-ส-ข ใด้ประสานปศุสัตว์ หน่วยทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ณ. โรงเรียนเพชรถนอม เขต ลาดพร้าว และ ครั้งต่อไปวันที่ 10 ณ.วัดลาดปลาเค้า

 


 
 
 
 

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter