ส.ก.กษิดิ์เดช ใด้รับเรื่องร้องเรียนจากคณะกรรมการหมู่บ้าน เสนา 1ขอให้ซ่อมผิวถนน ที่เสียหาย
ส.ก.จึงใด้ประสานกองซ่อมบำรุง กทม เข้าซ่อมแซมเนื้องานตามคำขอ ขณะนี้ใด้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ
 


       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter