รายงานการป​ระชุม 3 วาระ โดย ส.ก.กษิดิ์​เดช ชุติมันต์ ณ.สโมสร ม.เสนา 1 ซึ่งเน้นกา​รแก้ไขปัญหา​แบบยั่งยืน
 
 


       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter