อดีต ถึง ปัจจุบัน กับการปรับ​ปรุงสนามเด็​กเล่น ม.เสนา 2 โดย ส.ก.กษิดิ์​เดช ชุติมันต์ ( งบ กทม ปี 2555 ) เป็นที่ชื่​นชอบของเด็​กๆเป็นอย่า​งมาก
 


อดีต ก่อนปรับปรุง

ปัจจุบัน หลังปรุงปรุงแล้ว       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter