โครงการสัมนาศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดพร้าว
ท่องเที่ยวดูงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 - 20 กรกฏาคม 2555
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สก.กษิดิย์เดช ชุติมันต์

 
Page 1     :     Page 2
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ สร้างในยุคขอมเรืองอำนาจ คาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี
 

  

  

  

  

  
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และ ลพบุรี
 
คืนแรกพักที่โรงแรมลำนารายณ์อิน และ สข.เปรม กำลังกล่าวทักทายชาวลาดพร้าวก่อนออกเดินทาง

 

    
คืนที่ 2 สังสรรค์และเข้าพักที่โรงแรมลพบุรี อินน์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter