โครงการสัมนาศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตลาดพร้าว
ท่องเที่ยวดูงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จังหวัดลพบุรี วันที่ 18 - 20 กรกฏาคม 2555
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สก.กษิดิย์เดช ชุติมันต์

 
Page 1     :     Page 2
สวนสัตว์ลพบุรี สวนสัตว์แห่งแรกของไทย สร้างในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี
 

  

 
เจ้าไมค์ ลิงอุรังอุตัง ดาราของของสวนสัตว์ลพบุรี ขวัญใจของเด็กๆ

 

 
  
 
ศาลพระกาฬ ลพบุรี เทวสถานในยุคขอม สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16
 


  

  

   

 

 

 

   
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสร้างเมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41 ไร่

 

 

  

 

 
พระที่นั่งพิมานมงกุฎ สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เป็นอาคารแสดงโบราณวัตถุที่ขุดพบในจังหวัดลพบุรี

 

 

 

 
โต๊ะี่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ ต.หว้ากอ ของสมเด็จพระจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 4 และนาฬิกาแดด

 
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter