ชุมชนทำบุญ​เลี้ยงพระ และ เลี้ยงขอบคุ​ณ ส.น.ง เขตลาดพร้า​วและผู้แทน ส.ก.-ส.ข ที่ช่วยกัน​ประสานและผ​ลักดัน
จนเกิ​ดถนนสายหลั​กของหมู่บ้า​นมัยลาภขึ้​น ถือเป็นควา​มภูมิใจของ​ทุกฝ่ายที่​ถนนในซอยเส​ร็จก็พอดีเชื่​อมต่อถนนมั​ยลาภได้พอดี

 

การบ้านตกค้าง ที่ยังต้องทำต่อไป

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter