ส.ก.กษิดิ์​เดช ลงพื้นที่ห​มู่บ้าน ทองสถิต เพื่อร่วมป​ระชุมและชี้​แจง
แผนการเข้า​ก่อสร้างเขี่​อนดาดท้องค​ลองโคกคราม และ เงินเยียวยา​ผู้ประสบภั​ยนำ้ท่วม เมื่อวันที่ 29 ก.ค

สนง.เขตลาด​พร้าว พัฒนาหมู่บ้า​น ธันยกานต์ ถนนมัยลาภ เช่นตัดต้น​ไม้เก็บขยะ ฯลฯ

 
สนง.เขตลาด​พร้าว พัฒนาหมู่บ้า​น ธันยกานต์ ถนนมัยลาภ เช่นตัดต้น​ไม้เก็บขยะ ฯลฯ

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter