ประมวลภาพ ส.ส.,ส.ก.แ​ละ ส.ข.พรรคปร​ะชาธิปัตย์ ร่วมงานสืบ​สานประเพณี​สงกรานต์ ที่ชุมชนจั​ดขึ้นในเขต​ลาดพร้าวที่​ผ่านมา

 


สนง.เขต


บ้านกลางเมือง


รดน้ำผู้ใหญ่


พุ่มโพธ์กลาง


เนียมกล่ำ

ชุมชน


เพิ่มพูน


ทองสถิตย์


รวมโชค


เสนา 1


เสนา 2


เรือนแก้ว


ราณี2


บรรยากาศ


รดน้ำผู้สูงอายุ


สนง.เขตลาดพร้าว


สนง.เขตลาดพร้าว

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter