โครงกาารสัมนาพัฒนาศักยภาพผู้ค้าเขตลาดพร้าว วันที่ 8 -10 พฤษภาคม 56
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว
โดยมี สก.กษิดิ์เดช ชุติมันต์ เป็นผู้พลักดันงบประมาณ

 


ดูงานสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

  

 

 


ดูงานการพลิกโฉมฟาร์มกุ้งที่ปล่อยรกร้างว่างเปล่ามาเป็นป่าชายเลนอันเขียวขจี
ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลน "สิรินาถราชินี "

  

 

 
 

 สังสรรค์


 

  

 

 

 

 

  

 


วัดห้วยมงคล

 

  


ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม 

   

 

 

 

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter