ส.ก.กษิดิ์เดช,ส.ข.ลาดพร้าว ร่วมงานทำบุญประจำปีชาวแฟต กทม เขตลาดพร้าว โดยมีประธานชุมชนหลายชุมชนร่วมงาน
หลังจากนั้นได้มีการแถลงโครงการพัฒนาแฟต กทม อย่างต่อเนื่องจาก ส.ก.กษิดิ์เดช


  

       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter