ส.ก.กษิดิ์เดช และ ส.ข.เขตลาดพร้าวลงพื้นที่เขตลาดพร้าวให้บริการฉีดวัคซีคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามชุมชนต่างๆ


  

   


       
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter