Rakladprao.com เว็บไซต์รักลาดพร้าว เพื่อคนลาดพร้าว  
  ออกไปหน้าบ้้าน  

วัดลาดพร้าว เลขที่ 1 หมู่ 9 ถนนลาดพร้าว - วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. โทร โทร 0-2931-7144
วัดลาดพร้าวสร้างเมื่อประมาณพ.ศ 2413 เริ่มแรกทีเดียว ไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน แต่ตั้งอยู่ที่ บริเวณเชิงสะพานตรงข้าม อยู่ห่างจากที่วัดปัจจุบัน ประมาณ 100 เมตร
ต่อมา พ.ศ 2417 คณะสงฆ์และชาวบ้านลาดพร้าว ได้มีความห็นพร้องต้องกันว่า สมควรย้ายวัดมาอยู่ที่วังลาดพร้าว (วังคือแอ่งน้ำขังที่กว้างใหญ่กว่าบึง)
เพราะ สถานที่เดิม นั้นเป็นที่ดอนไม่สะดวกต่อการที่ พระสงฆ์ สามเณรจะใช้น้ำ จึงได้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ที่วังลาดพร้าว นี้ (สถานที่ ปัจจุบัน)
แผนที่วัดลาดพร้าว   :   เว็บไซต์วัดลาดพร้าว : ถ่ายภาพโดย Pitipat W. (www.changphapgroup.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
แผนที่วัดลาดพร้าว คลิกที่ภาพ


         
 
copyright © , www.rakladprao.com , All rights reserved
Contact web master & designer : photo482@gmail.com
web counter